Wonen

Woonzorgcentrum Elim biedt zorg in het verzorgingshuis,, zware aangepaste zorg, zorg in het verpleeghuis, en tijdelijke opnameplekken.

U woont zelfstandig in een appartement in Elim.  De meerwaarde is dat u een beroep kunt doen op de noodzakelijke verzorging, verpleging, hulp en begeleiding.

Elim biedt op speciale afdelingen psycho-geriatrische meerzorg aan bewoners die niet meer in staat zijn hun tijd zelfstandig te besteden. Zij krijgen zeven dagen per week ondersteuning en begeleiding bij hun activiteiten. Ook wordt zorg geboden aan bewoners met Parkinson, met gerontopsychiatrische problematiek, Niet Aangeboren Hersenletsel en aan ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking. 

Bij opname van een bewoner in Elim kan zijn niet-verzorgingshuiszorg behoeftige partner meeverhuizen. Partners kunnen niet blijven samenwonen als één van beiden verpleeghuiszorg nodig heeft.  

Woonzorgcentrum Elim ligt in een groene en rustig gelegen woonwijk in Barneveld. Het moderne gebouw biedt diverse woon- en zorgvormen. U woont samen met bewoners met dezelfde kerkelijke achtergrond. Gebruiken en gewoontes komen zoveel mogelijk overeen met wat u thuis gewend bent. Dat zorgt voor een vertrouwde sfeer, voor veiligheid en saamhorigheid.