Wonen

Woonzorgcentrum Maranatha biedt zorg in het verzorgingshuis (73 plaatsen), zorg in het verpleeghuis (32 plaatsen), een afdeling zware, aangepaste zorg en tijdelijke opname plaatsen.

U woont zelfstandig in een appartement in Maranatha.  De meerwaarde is dat u een beroep kunt doen op de noodzakelijke verzorging, verpleging, hulp en begeleiding. Er zijn mogelijkheden voor kortdurende opname. 

Maranatha biedt op een speciale afdeling – het Anker – psycho-geriatrische meerzorg aan bewoners die niet meer in staat zijn hun tijd zelfstandig te besteden. Zij krijgen zeven dagen per week ondersteuning en begeleiding bij hun activiteiten. 

Verder biedt Maranatha een afdeling somatische meerzorg aan ouderen die vanwege een chronische lichamelijke aandoening, handicap of (ouderdoms)ziekte veel zorg en aandacht nodig hebben. Ook wordt zorg geboden aan bewoners met Parkinson, met gerontopsychiatrische problematiek, Niet Aangeboren Hersenletsel en aan ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking. 

Bij opname van een bewoner in Maranatha kan een niet-verzorgingshuiszorg behoeftige partner meeverhuizen (met uitzondering van de verpleegafdeling PG en somatische meerzorg). 

Woonzorgcentrum Maranatha bevindt zich in een bosrijke omgeving en ligt in een rustig gelegen woonwijk in Rijssen. Het moderne gebouw biedt diverse woonvormen. U woont samen met bewoners met dezelfde kerkelijke achtergrond. Gebruiken en gewoontes komen zoveel mogelijk overeen met dat wat u thuis gewend bent. Dat zorgt voor een vertrouwde sfeer, voor veiligheid en saamhorigheid.