U bent hier:

Kwaliteit

SVRO biedt kwalitatief goede zorg. Onze kwaliteitszorg is meetbaar, toetsbaar en inzichtelijk. SVRO voldoet aan de HKZ-normen en heeft het HKZ-kwaliteitscertificaat behaald.Werken aan kwaliteit is een continu proces. Daarom worden er regelmatig cliënttevredenheidsonderzoeken gehouden. De bewoners van Maranatha en Zorgcentrum Elim beoordelen de kwaliteit van de aangeboden zorg gunstig. Ook cliënten die thuiszorg van de SVRO ontvangen zijn positief.

De resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek d.d. april 2018 kunt u vinden in onderstaande documenten:

Personeelssamenstelling

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, waarin onder andere wordt beschreven wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg, vraagt van iedere zorgorganisatie om de personeelssamenstelling op de website te publiceren. De personeelssamenstelling van de SVRO met de woonzorgcentra Elim en Maranatha vindt u hier.

Rapportage inspectiebezoek Elim

De inspectie voor de Gezondheidszorg heeft op 16 januari 2018 een bezoek gebracht aan woonzorgcentrum Elim in Barneveld. U kunt de rapportage hier lezen.

Kwaliteitsverslag SVRO 2017

Bekijk hier het kwaliteitsverslag van de SVRO over 2017.

Wachttijden

De wachttijden voor de zorg- en huurappartementen fluctueren. Actuele informatie is opvraagbaar bij het cliëntservicebureau. Dit kan telefonisch (088 - 27 54 598) of via de mail (clientservicebureau@svro.nl).