U bent hier:

Kwaliteit

SVRO biedt kwalitatief goede zorg. Onze kwaliteitszorg is meetbaar, toetsbaar en inzichtelijk. SVRO voldoet aan de HKZ-normen en heeft het HKZ-kwaliteitscertificaat behaald.Werken aan kwaliteit is een continu proces. Daarom worden er regelmatig cliënttevredenheidsonderzoeken gehouden. De bewoners van Maranatha en Zorgcentrum Elim beoordelen de kwaliteit van de aangeboden zorg gunstig. Ook cliënten die thuiszorg van de SVRO ontvangen zijn positief.

Totaalscore cliënttevredenheidsonderzoek dd. oktober 2015

LocatiePsychogeriatrieSomatiek  Thuiszorg
Elim       gemeten bij Norschoten7,6  9,4
Maranatha         7,48,1   8,8


Personeelssamenstelling

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, waarin onder andere wordt beschreven wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg, vraagt van iedere zorgorganisatie om de personeelssamenstelling op de website te publiceren. De personeelssamenstelling van de SVRO met de woonzorgcentra Elim en Maranatha vindt u hier.

Wachttijden

De wachttijden voor de zorg- en huurappartementen fluctueren. Actuele informatie is opvraagbaar bij het cliëntservicebureau. Dit kan telefonisch (088 - 27 54 598) of via de mail (clientservicebureau@svro.nl).