U bent hier:

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is een orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie. De taak van de OR is op te splitsen in twee delen: behartigen van het welzijn en de belangen van de medewerkers, én bevorderen van het optimaal functioneren van Siloah en SVRO in al haar doelstellingen. Die doelen kunnen worden behaald door een goede samenwerking tussen Raad van Bestuur en medewerkers. De OR probeert die samenwerking steeds verder te verbeteren.Voor de samenstelling van de OR worden elke drie jaar verkiezingen gehouden. 


Hieronder volgt de huidige samenstelling van de OR: 

Emmely Post, voorzitter
Marijke Hoogendoorn, secretaris 

Leden:
Gerjanne Stijnen, Elise de Visser, Hendrika Fransen, Arjen Hoogerland, Evelien Driessen, Jo de Dreu, Lies Bolier, Maarten de Jong, Dineke Pongers, Emmely Post, Henrieke Floor, Marijke Hoogendoorn en Machiel Uitbeijerse.