Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim

De doelstelling

De Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim heeft tot doel:

 

  • Het bevorderen van het welzijn van bewoners van Zorgcentrum Elim te Barneveld behorend tot de SVRO en de daarmee verbonden aanleunwoningen en serviceflats en van het welzijn van andere bejaarden, die op enigerlei wijze gebruik maken van de diensten van genoemde stichtingen, alsmede het verlenen van financiële steun en bijstand aan genoemde stichtingen;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Download hier het beleidsplan van de Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim. 

Download hier de statuten van de Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim.

Download hier de financiële jaarverslagen van de Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim:

Download hier de jaarverslagen van de Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim:

Bestuurssamenstelling

Voorzitter                                                            De heer P. Witvliet
Secretaris                                                           De heer A.L. Janse
Penningmeester                                                 De heer J.C. Westeneng
Lid                                                                       Mevrouw G.J. de Pater

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Het lid van de Raad van Bestuur van Sirjon neemt deel aan het bestuur van de stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim op vrijwillige basis.


Financiële gegevens
RSIN/fiscaal nummer: 818946441
Rekeningnummer: NL18RABO 0142621935

Contact penningmeester:
Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim 
p/a Thorbeckelaan 20
3771 EG  BARNEVELD


Contact secretaris:
Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim 
p/a Iepenhof 13
3771 XA  BARNEVELD

 

Het bezoekadres van Woonzorgcentrum Elim is: Vliegersvelderlaan 42, 3771 VB  BARNEVELD.