U bent hier:

Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Maranatha

De doelstelling

De Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Maranatha heeft tot doel:

 

  • Het bevorderen van het welzijn van bewoners van Zorgcentrum Maranatha te Rijssen behorend tot de SVRO en de daarmee verbonden aanleunwoningen en serviceflats en van het welzijn van andere bejaarden, die op enigerlei wijze gebruik maken van de diensten van genoemde stichtingen, alsmede het verlenen van financiële steun en bijstand aan genoemde stichtingen;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Download hier het beleidsplan van de Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Maranatha.

Download hier de statuten van de Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Maranatha.

Download hier het financieel jaarverslag van de Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Maranatha.

Download hier het jaarverslag van de Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Maranatha.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter                                                            De heer A.H. Blonk
Secretaris                                                           Mevrouw S.G. Heuvelman - van Utrecht
Penningmeester                                                 De heer J.G. Baan
Lid                                                                       Mevrouw G.J. de Pater

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Het lid van de Raad van Bestuur van Sirjon neemt deel aan het bestuur van de stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Maranatha op vrijwillige basis.


Financiële gegevens
RSIN/fiscaal nummer: 855867218
Rekeningnummer: NL71RABO 0309888751

Contact penningmeester:
Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Maranatha 
p/a Nassaustraat 94
7462 HG  RIJSSEN

Contact secretaris:
Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Maranatha 
p/a Baankamp 31
7462 TC  RIJSSEN

 

Het bezoekadres van Woonzorgcentrum Maranatha is: Diekjansweg 1, 7462 JD  RIJSSEN.