U bent hier:

Advies en intake

Zorg

Wilt u gebruik maken van de zorg die SVRO biedt, neem dan contact op met het Cliëntservicebureau. De procedure voor een zorgaanvraag is zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Een medewerker van het Cliëntservicebureau komt bij u thuis op bezoek. Zo krijgen wij een beeld van de zorgvraag die u heeft. Ook informeert de medewerker naar een zogenoemde beschikking of indicatie. Deze is nodig om te bepalen op welke zorg u recht heeft. Een medewerker van het Cliëntservicebureau kan u ook helpen bij de aanvraag voor een beschikking of indicatie.

Niet voor elke zorgvraag is binnen SVRO direct een oplossing voorhanden. Bijvoorbeeld omdat er een wachtlijst is of omdat de zorgvraag niet in het bestaande zorg- en dienstverleningspakket past. Als dat zo is, zal de intakemedewerker dat zo vroeg mogelijk aan de zorgvrager bekendmaken. Samen zullen we bekijken of het zinvol is de aanvraag voort te zetten.  

Indicatiestelling

Als zorgaanbieder mag SVRO zelf geen indicaties stellen. Afhankelijk van welke zorg nodig is, gebeurt dit door een wijkverpleegkundige, door de gemeente of door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Bij wijkverpleging indiceert een wijkverpleegkundige van SVRO of en welke verzorging en verpleging  u nodig heeft. Bij zorg of extramurale dagbesteding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), heeft u een beschikking van de gemeente nodig. Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft u een indicatie van het CIZ nodig. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning 

U kunt zich bij het regelen en evalueren van uw zorg laten ondersteunen door een onafhankelijke cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner denkt met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past, goed kunt organiseren. U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. Denk aan:

  • Informatie en advies: over de keuze voor de zorg die het beste past bij uw situatie en over uw rechten.
  • De invulling van de zorg: u kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast wat u belangrijk vindt en wat daarbij voor u de beste zorg is.
  • Het zorgplan: u kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgplan.
  • Bemiddeling tussen u en SVRO: wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en de afspraken met SVRO, komt u er niet goed uit en wilt u daarbij graag ondersteund worden? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.

Uw zorgkantoor (bij een Wlz-indicatie) of uw gemeente (bij een Wmo-indicatie of een indicatie voor Wijkverpleging uit de Zvw) kan de cliëntondersteuning in veel gevallen zelf bieden. U kunt echter ook kiezen voor onafhankelijke cliëntondersteuning door MEE of Zorgbelang. Op de website van uw zorgkantoor, uw gemeente of van MEE of Zorgbelang vindt u meer informatie over cliëntondersteuning. U kunt zelf kiezen of en van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie. Voor u zijn geen kosten verbonden aan cliëntondersteuning.

Meer weten

Wilt u meer weten? Hebt u vragen over de indicatiestelling of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met het Cliëntservicebureau via telefoonnummer 088 - 27 54 598 (bij voorkeur tussen 10.00 - 12.30 uur) of via clientservicebureau@svro.nl