U bent hier:

Wonen met zorg (verzorgingshuis)

U wordt opgenomen in woonzorgcentrum Elim of Maranatha en hebt een eigen appartement. U betaalt geen huur, maar een eigen bijdrage voor zorg met verblijf aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De zorg, begeleiding en/of dagactiviteit wordt in overleg met u vastgesteld en vastgelegd in een zorgplan.De indicatie is hierbij leidend. Woonzorgcentrum Elim biedt op afdeling 'de Klaproos', 'de Korenbloem' en 'de Boterbloem' en Maranatha op afdeling ‘het Anker’ psychogeriatrische meerzorg en/of dagbesteding aan bewoners die niet meer in staat zijn hun tijd zelfstandig te besteden. Zij krijgen zeven dagen per week ondersteuning en begeleiding bij hun activiteiten. Woonzorgcentrum Maranatha heeft tevens een speciale afdeling voor bewoners met een zware, lichamelijke zorgvraag. Op deze afdeling is een aantal zit-slaapkamers, een huiskamer en zorgbadkamer aanwezig. 

Niet geïndiceerde partner 

Bij opname van een bewoner in woonzorgcentrum Elim of Maranatha kan een niet-verzorgingshuiszorg behoeftige partner meeverhuizen (met uitzondering van de verpleegafdeling PG en somatische meerzorg). 

Informatiemap

In deze informatiemap staat wat u kunt verwachten, wanneer u bij ons in het verzorgingshuis komt wonen:

Informatiemap Elim Mirteboom (verzorgingshuis)
Informatiemap Elim (verzorgingshuis)
Informatiemap Maranatha (verzorgingshuis)

Tarievenlijst

Hier vindt u de tarievenlijst van Elim en Maranatha.